Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Trackdays4all B.V.

Artikel 1, Definities

Trackdays4all B.V. onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden ‘circuittrainingen’, ‘deelnemer’ en ‘overige diensten’.
Onder ‘circuittrainingen’ worden verstaan alle circuittrainingen, circuitdagen en/of track days waaraan deelgenomen kan worden door inschrijving via de website.
Onder ‘deelnemer’ wordt verstaan een ieder die zich inschrijft voor een ‘circuittraining’.
Onder ‘website’ wordt verstaan de website van Trackdays4all B.V., te weten: www.trackdays4all.nl / .de / .be / .com.
Onder ‘vervanger’ wordt verstaan een ieder die in plaats van een ‘deelnemer’ deelneemt aan een ‘circuittraining’.

Artikel 2, Tarieven en kosten

a. Circuittrainingen
Voor een ‘circuittraining’ is de deelnemer of het bedrijf/kantoor dat de inschrijving namens hem verricht, het cursusgeld verschuldigd dat geldt op het moment waarop de deelnemer zich inschrijft voor de ‘circuittraining’. Inschrijving geschiedt door middel van een digitaal inschrijfformulier op de website.

b. Overige diensten
De tarieven en kosten voor ‘overige diensten’ zoals o.a. pitboxen, persoonlijke begeleiding, cursus racelicentie, hotel, transport, etc., geleverd door Trackdays4all B.V., worden vastgelegd door middel van een digitaal inschrijfformulier op de website. Voor wat betreft de betaling zijn de betalingsvoorwaarden zoals vastgesteld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 3, Annuleringen en boekingskosten

1. Trackdays4all B.V. is bevoegd een eendaagse of meerdaagse circuittraining te annuleren, bijv. wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, echter nooit binnen een termijn van 14 dagen voor de geplande datum. Nadien kan een circuittraining door Trackdays4all B.V. alleen geannuleerd worden wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals bijv. het plotseling niet beschikbaar zijn van één of meerdere gereserveerde circuit(s). Indien Trackdays4all B.V. een circuittraining annuleert, ontvangt u uw geld retour of mag u een andere circuittraining uitkiezen.

2. De deelnemer is bevoegd zijn inschrijving van een circuittraining en/of overige diensten schriftelijk te annuleren tot vier weken voor de geplande datum. In dat geval is hij per inschrijving de boekingskosten à 50,00 Euro verschuldigd en ontvangt hij het cursusgeld onder inhouding van deze boekingskosten retour. Het annuleren van een inschrijving binnen vier weken voor de datum is niet mogelijk. In dat geval kan echter wel een vervanger worden aangemeld, zoals omschreven in punt vier.

3. Vanaf vier weken tot twee weken voor de geplande circuittraining kan een cursist zijn inschrijving en/of overige diensten niet meer annuleren, tenzij hij een medische verklaring kan overleggen waaruit verhindering om medische redenen blijkt. In geval de cursist een dusdanige medische verklaring overlegt, heeft de cursist de keuze uit 80% restitutie van het inschrijfgeld dan wel kosteloze omzetting van zijn inschrijving naar een andere circuittraining welke binnen 6 maanden vanaf de datum van annulering plaatsvindt. Het annuleren van een inschrijving binnen twee weken voor de circuittraining is niet mogelijk. In dat geval kan echter wel een vervanger worden aangemeld, zoals omschreven in punt vier.

4. Indien een deelnemer om andere dan medische redenen verhinderd is deel te nemen aan de circuittraining waarvoor hij zich heeft ingeschreven, kan de deelnemer een vervanger aanmelden. Trackdays4all B.V. dient in dit geval tijdig, doch uiterlijk drie dagen voordat de circuittraining plaatsvindt, op de hoogte gesteld te worden van de naam en overige gegevens die ook ingevuld moeten worden op het digitale inschrijfformulier op de website. Trackdays4all B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de financiële afhandeling tussen de deelnemer en de vervanger.

Artikel 4, Betalingen van ‘circuittrainingen’ en ‘overige diensten’.

Betaling van ‘circuittrainingen’ en ‘overige diensten’ kan geschieden door middel van:
Het betalingssysteem iDeal, Bancontact, Giropay, MyBank, Sofortbanking en Maestro dat gekoppeld is aan de website van Trackdays4all B.V..
Betaling via creditcard kan met Visa, Mastercard, Postepay en Carte Bleue. Indien u kiest voor deze betaalwijze, wordt een fee berekend van 6% over het totale inschrijfgeld om de creditcardkosten te dekken.
De deelnemer ontvangt na de transactie automatisch een betalingsbevestiging. Deze bevestiging dient als bewijs van inschrijving en plaatsing.
In het voorkomende geval waarin betaling reeds geschied is en plaatsing wegens volboeking onverhoopt niet meer mogelijk is, wordt de betaling binnen twee weken gestorneerd en wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld. Trackdays4all B.V. spant zich in deze omstandigheid te voorkomen door de inschrijving van volgeboekte circuittrainingen tijdig te sluiten.

Reacties zijn uitgeschakeld.